Aktiviteter

Fællesrådet er involveret i en række forskellige aktiviteter. Nedenfor vises en oversigt over hvilke forretningsudvalgsmedlemmer, der er ansvarlige for hvilke aktiviteter.

 

Fordeling af ansvarsområder:

  1. Kultur og fritid, herunder bibliotek og borgerservice: Søren, Egon og Hans         
  2. Natur, miljø, herunder grønne områder: Carl og Pernille
  3. Trafik (veje, stier, fortove): John og Søren
  4. Planlægning og byggesager: Carl og John
  5. Daginstitutioner, skoler, ældre- og socialområdet: Hans, Jens og Søren
  6. Økonomi og medlemskredsen: Egon og Carl
  7. Samarbejde mellem kommunen og Fællesrådene: Carl og John

Kommunikation til medlemskredsen: Pernille og Egon

Hjemmeside og Facebook: Jens

 

Digital tryghed - program

2017.06. INFO OM AFFALDSSYSTEM