Om Fællesrådet

Rådets formål er:

 

  • At virke for et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere.
  • At bidrage med redskaber til at koordinere, kommunikere og skabe oversigt over medlemmernes aktivitetsmuligheder.
  • At skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker omkring lokalområdets udvikling.
  • At bidrage til medborgerskab, dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger, der vedrører lokalområdet og medlemmerne.
  • At fungere som kontaktorgan for myndigheder, herunder ifm. kommunale planlægnings- og anlægsinitiativer Fællesrådet skal tidligt i processen inddrage medlemmerne og eventuelt bistå disse med forhandlinger.

Medlemsliste 311220

2016.03.09. Vedtægter godkendt den 9.3.2016