VELKOMMEN til hjemmesiden for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.

Hér kan du læse om arbejdet i Fællesrådet og finde div. kontaktadresser, referater m.v.

Du kan også følge med i Fællesrådets arbejde på Facebook: Holme, Højbjerg og Skåde Fællesråd.

Udsigter er der mange af i 8270-området...

Seneste nyt

20-April-2021

Repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmødet 2021 afholdes tirsdag den 15. juni kl. 19.00
Mødet afholdes på Diakonhøjskolen - og div. materiale udsendes/lægges op iht. love og regler.

08-Februar-2021

Forretningsudvalget har afholdt møde...

Se referatet fra sidste møde her på hjemmesiden og bemærk at REPRÆSENTANTSKABSMØDET er flyttet til den 18. maj kl. 19.00

23-Januar-2021

Godt nytår...

Forretningsudvalget holder møde i begyndelsen af februar - og der er mange ting på dagsordenen: "Byudvikling i Højbjerg", Vildskov i Marselisskovene, Fællesråd-online-borgermøde, Repræsentantskabsmøde, Budget og regnskab. Tjek referatet senere...

09-November-2020

Tjek referatet fra sidste møde i forretningsudvalget...

09-November-2020

Vigtig information...

Næste REPRÆSENTANTSKABSMØDE er fastsat til 15. marts 2021 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen...
Næste LOKALOMRÅDE-inspirationsdag er 15. september 2021 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen...

05-September-2020

Referat fra årets repræsentantskabsmøde

TAK for et fint møde og tillykke med genvalg og nyvalg til forretningsudvalget. Læs referatet under REPRÆSENTANTSKABET.
De fremlagte høringssvar finder du under: HØRINGSSVAR

23-Juni-2020

Årets REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Året repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 3. september kl. 19.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Alle. Indkaldelse, dagsorden m.v. udsendes til de enkelte medlemmer...

19-Maj-2020

Nyt fra FÆLLESRÅDET

1. Årets REPRÆSENTANTSKABSMØDE afholdes torsdag den 3. september kl.19 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé.
2. Busholdepladsen på Emiliedalsvej færdiggøres. Arbejdet hermed starter i uge 23. Går alt er planen er holdepladsen færdig i uge 29.
3. Aarhus Kommune har besluttet at lave hastighedsdæmpning v. Bushøjvænget - i 2020.
4. I forbindelse med arbejdet omkring Kongelunden skal brugerinvolveing prioriteres højt. Fællesrådet bliver inviteret med ind omkring bordet...
Eventuelle forslag til områdets indretning modtages gerne. Tjek hjemmesiden www.kongelunden.aarhus.dk
5. Fællesrådenes årlige seminar med kommunen afholdes 21. oktober i Rådhushallen.

08-Marts-2020

Repræsentantskabsmøde 2020

Dagsorden for årets REPRÆSENTANTSKABSMØDE ligger nu på hjemmesiden.
Dagsorden m.v. findes under fanen "Repræsentantskabet".
Årets REPRÆSENTANTSKABSMØDE afholdes mandag den 30. marts kl. 19.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.
Kom og hør Aarhus Kommunes projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen fortælle om Vision Kongelunden. Vel mødt!

08-Marts-2020

Borgermøde om INVITATION TIL BORGERMØDE OM BUSHOLDEPLADS PÅ EMILIEDALSVEJ

Aarhus Kommune har indkaldt til borgermøde om busholdepladsen på Emiliedalsvej. Mødet holdes mandag den 16. marts 2020 kl. 17.00 i auditoriet i ’Blixens’ (Teknik og Miljøs hus på Karen Blixens Boulevard 7 i Gellerup).
På mødet vil de fremmødte have lejlighed til at fremlægge synspunkter samt stille de spørgsmål, der endnu måtte mangle svar på. Afdelingen for Mobili-tet vil være repræsenteret ved flere fagpersoner, så svar i størst muligt om-fang kan gives direkte.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

09-Februar-2019

Repræsentantskabsmøde 2019

Årets REPRÆSENTANTSKABSMØDE afholdes torsdag den 28. marts kl. 19.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.
Dagsorden m.v. findes under fanen "Repræsentantskabet".
Vel mødt til en aften i lokalområdets tegn...

13-April-2018

Søg og du skal finde...

Referatet fra forretningsudvalgets første møde findes under mappen: Forretningsudvalget.
Den nye medlemsliste findes under mappen: Om Fællesrådet

13-April-2018

Forretningsudvalget har konstitueret sig

Det nyvalgte forretningsudvalg har konstitueret sig således:
Formand: Jens Maibom Pedersen
Næstformand: Søren Wichmann Matthiessen
Kasserer: Egon Poulsen
Navne og kontaktoplysninger på forretningsudvalget findes under fanen: Forretningsudvalget

11-Februar-2018

Repræsentantskabsmøde

Husk REPRÆSENTANTSKABSMØDET den 7. marts.
Beretning og dagsorden findes under repræsentantskab...

11-Februar-2018

Harmonisering - vejnavne...

Vejnavnene er nu offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside
http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje
Tilmelding til mødet den 1. marts klokken 16 bedes meddelt på adressen
harmonisering@mtm.aarhus.dk

06-September-2017

Rådmanden for TEKNIK og MILJØ kalder...

Kære fællesråd
Jeg vil gerne invitere til en snak om, hvordan vi sammen kan gøre Aarhus til en grønnere by. Tjek www.aarhus.dk/ønsk eller
www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/videos/547760432282262/

24-August-2017

Sommeren går på hæld...

Før vi får set os om, er sommeren ovre igen - og FÆLLESRÅDET trækker atter i arbejdstøjet. Der er møde i den kommende uge - og under HØRINGSSVAR kan rådets seneste høringssvar om naturgasledning læses...

03-Juli-2017

Ny affaldssortering rykker tættere på

I efteråret starter den ny affaldssortering i Aarhus Kommune.
Nye affaldsbeholdere er på vej.
Læs sidste nyt her...

29-Maj-2017

Stor pengegave fra Salling-Fondene

Salling Fondene har besluttet at give en donation på kr. 10 mio. til etablering af de supplerende sportsfaciliteter/idrætsfaciliteter, der er en del af kultur- og idrætsprojektet LYS1, placeret midt i lokalsamfundet Holme, Højbjerg og Skåde. Læs mere under aktiviteter / Lyseng

29-Maj-2017

Blomsterløg

Læs her hvordan du og din forening kan få del i kommunens blomsterløg...
http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Park-og-skov/Parker/Tilbud-om-foraarsloeg.aspx

05-April-2017

Referat fra repræsentantskabsmøde 2017

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt den 8. marts på Diakonhøjskolen. Referatet fra mødet finder du under REPRÆSENTANTSKABET.

21-Februar-2017

Indbydelse og beretning

Indbydelse, dagsorden og beretning til REPRÆSENTANTSKABSMØDE den 8. marts kl. 19.00 på Diakonhøjskolen ligger under repræsentantskabet.

07-Januar-2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Årets repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 8.marts kl. 19.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15. Indkaldelse, dagsorden m.v. lægges hér på hjemmesiden primo februar - men allerede nu ligger der div. relevant materiale under høringssvar...sig kik dér, hvis du vil følge med i, hvad der sker i FÆLLESRÅDET...

12-December-2016

Møde i forretningsudvalget

Tjek referatet fra sidste møde i forretningsudvalget. Find det under forretningsudvalget...

12-December-2016

Følg udviklingen omkring Lyseng

Der sker mange spændende ting omkring Lyseng.
Følg med her: www.facebook.com/etudvidetlyseng

11-September-2016

Referat fra møde i forretningsudvalget

Tjek referatet fra sidste møde i forretningsudvalget. Find det under forretningsudvalget...

11-September-2016

Ny pulje rettet mod nye borgere

Kultur- og borgerservice har oprettet en pulje, hvorfra der kan søges midler til initiativer rettet mod nye borgere. Tjek følgende link:

http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Kultur/Stoette-og-Puljer/Pulje-til-indsatser-rettet-mod-nye-borgere-i-kultur-og-foreningslivet.aspx

08-August-2016

Få 150.000 kr.

Måske er det din gode idé, der præmieres med en kunstner og 150.000 kr.?

08-August-2016

Frivilligbørs

FrivilligBørsen er en møde- og markedsplads, hvor deltagerne handler aftaler om at dele deres ressourcer med andre. For eksempel lokaler, viden, hjælp o.l. uden penge imellem. KOM OG VÆR' MED...

22-April-2016

Referat fra repræsentantskabsmøde 2016

Referatet ligger nu på hjemmesiden. Tryk på overskriften...

  • Legepladsen v. Lyseng
    Billederne på hjemmesiden er taget af Claus Hedemann Jensen og JMP.

  • Lyseng Svømmehal